WitamyIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA A NAUCZANIE PIERWSZEJ POMOCY”
ZINTEGROWANE DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


ADRESOWANA DO NAUCZYCIELI, ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO ORAZ SŁUŻB ZWIĄZANYCH Z PRM

20-21 Października 2016 roku
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY


Honorowy Patronat


Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki
Wojewódzki konsultant ds. Medycyny Ratunkowej
Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
Prezydent WSG w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki PSP


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST NIEODPŁATNY


Wojewoda Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Prezydent Miasta Bydgoszczy
Policja Gimnazjum BON-MED Centrum Szkolenia Ratownictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej CSAT WSG Straż Miejska w Bydgoszczy
Operon CIUPAK - Transport medyczny