Uczestnictwo


UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

*Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, medycyny, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, pracowników instytucji państwowych i samorządowych oraz firm zainteresowanych problematyką edukacji dla bezpieczeństwa i nauczaniem pierwszej pomocy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, szczególnie w aspekcie procesu wyzwań edukacyjnych.
*Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia nie później niż do 15 października  2016r.
Ilość miejsc ograniczona.
ORGANIZACJA KONFERENCJI
*Konferencja odbywać się będzie w dniach 20-21 października 2016 roku na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Prężnie rozwijająca się uczelnia położona jest nieopodal dworca PKP i w pobliżu Starego Miasta. Sala konferencyjna sprzyja twórczym obradom. Warsztaty będą realizowane w małych grupach ćwiczeniowych.
*Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów, warsztatów i dyskusji problemowej.
*Koszty podróży i noclegu uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.


KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES

Gimnazjum nr 24
Konferencja „Edukacja dla Bezpieczeństwa”
ul. Kościuszki 37a
85-079 Bydgoszcz
e-mail: konf.bezp.bydgoszcz@gmail.com
telefon / fax: 0 52 321 00 88
kom. 508301582

Wojewoda Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Prezydent Miasta Bydgoszczy
Policja Gimnazjum BON-MED Centrum Szkolenia Ratownictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej CSAT WSG Straż Miejska w Bydgoszczy
Operon CIUPAK - Transport medyczny