Komitet Naukowy

 

dr  Bornikowska Agata
dr Galarowicz Oksana - wiceprzewodnicząca
dr Kinga Grobelska
dr Kalisz  Zdzisława
dr Kosznik – Biernacka  Sylwia
dr inż. Kaczerska Dorota
dr inż. Krzyszkowski Andrzej
dr Lizakowski Piotr
prof. dr hab. inż. Łukasik Zbigniew
prof. dr hab. Napierała Marek
dr n. med. Przemysław Paciorek
prof. dr hab.n. med. Agnieszka Pedrycz
dr Podlewski Roland
dr hab. inż. Rudnik Ewa
dr Sadaj- Owczarek Kamila
dr hab. n. med. Siermontowski Piotr - wiceprzewodniczący
dr Skaliy Aleksander
dr Skalski Dariusz
prof. dr hab. Sprengel Bolesław
dr Sulczewski Adam
dr Telak Jerzy
dr n. med. Wieczorek Joanna
prof. dr hab. Wiesner Wojciech
dr inż. Wróblewski Dariusz

dr Ewa Zieliński -przewodnicząca

Wojewoda Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Prezydent Miasta Bydgoszczy
Policja Gimnazjum BON-MED Centrum Szkolenia Ratownictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej CSAT WSG Straż Miejska w Bydgoszczy
Operon CIUPAK - Transport medyczny