Warsztaty

Odbiorcy  konferencji mają również możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach i warsztatach

 • Ćwiczenia AZYL (w grupach)
 •     Zabezpieczenie miejsca zdarzenia   + APRD     
 •     Podejmowanie tonącego z wody  
 •     Postępowanie w urazach kostno-stawowych   
 •     RKO niemowląt i dzieci
 •     Warsztaty metodyczne dla nauczycieli edb- sprzęt szkoleniowy 
 •     Charakteryzacja poszkodowanych
 •     Ewakuacja z pojazdu                    
 •     Nagłe stany internistyczne  
 •     Zachowanie w tłumie          
 •     Zapoznanie z pracą Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy


Wszystkie zajęcia będą realizowane w małych grupach ćwiczeniowych.
O przyjęciu na dana formę decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.


UWAGA!!!
Po wyczerpaniu miejsc na wskazany warsztat, formularz  zgłoszeniowy na daną formę zostanie zablokowany.

 

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie:

Imię
Nazwisko
Nazwa placówki
Adres placówki
Nazwa warsztatu
e-mail
Telefon kontaktowy
Wojewoda Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Prezydent Miasta Bydgoszczy
Policja Gimnazjum BON-MED Centrum Szkolenia Ratownictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej CSAT WSG Straż Miejska w Bydgoszczy
Operon CIUPAK - Transport medyczny